Doanh Nghiệp Tang Lễ Sanguine

“Sanh Lão Bệnh Tử” là quy luật tự nhiên của cuộc sống, ai cũng được sinh ra, lớn lên, rồi già đi, cuối cùng là mất đi. Đây là một quy luật không ai có thể tránh khỏi trong vòng quay nhân sinh. Đau xót và tiếc thương cũng như sự hoang mang bối rối … Đọc tiếp